MENU
Jesteś tutaj: Rozmaitości / *

*

Kreacja Rzeczywistości

Każdy człowiek zamieszkujący Ziemię jest istotą boską,przez którą Bóg-Ojciec doświadcza fenomenu życia. Wszyscy jesteśmy uczestnikami tej wspaniałej, nieskończonej "gry" w życie, niezależnie od tego, jak postrzegamy Boga i czy jesteśmy tego świadomi. Swoimi myślami, marzeniami i pragnieniami, w większym lub mniejszym stopniu kreujemy nową rzeczywistość, w którą wmieszani będziemy zarówno my sami, jak i nasze bliższe oraz dalsze otoczenie. To bowiem, co stworzymy, stanie się elementem świata fizycznego, w formie materialnej jak i energetycznej. Ważne jest więc, abyśmy realizowali swoje wizje świadomie i zgodnie z nieskrępowanym wyborem, opartym na Prawie Wolnego Wyboru. Kreację rzeczywistości w największym skrócie można sprowadzić do dwóch aspektów: wyznaczania oraz realizacji celów. Aby dokładnie zrealizować swoje wizje (marzenia), powinniśmy na samym początku, najlepiej przy pomocy kartki i ołówka, konkretnie opisać co chcemy osiągnąć. Ta z pozoru prosta technika, nazywana „tworzeniem” Księgi Wolności, posiadająca magiczną moc kreacji (jeśli tylko codziennie będziemy na nią spoglądać, przypominając sobie jej zapis), jest niedoceniana przez ludzi, którzy wolą zdać się na „zrządzenie losu”, bądź angażować w życie innych, w czym nie ma nic złego, o ile współpraca z ludźmi oparta jest na współtworzeniu i współodczuwaniu, a nie poświęceniu lub wykorzystywaniu.

 

Świadomość i odwaga.

Nie bójmy się realizować własnych marzeń. Ważne jest też, abyśmy byli w tym wytrwali, systematyczni i świadomi. Zdarza się bowiem, że w początkowym etapie naszego rozwoju, gdy uświadamiamy sobie, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, nagle spoczywamy na laurach. Zawalamy wówczas "życiowe próby", jakimi ciągle jesteśmy poddawani, gdyż brakuje nam odwagi, aby aktywnie zaangażować się w kreację rzeczywistości w Prawie Wolnego Wyboru, czyli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną, na praktyczną umiejętność bycia radosnym i szczęśliwym. Dlatego nigdy nie poddawajmy się ukrytemu lękowi. Nie rezygnujmy z wyznaczania oraz niezłomnego realizowania kolejnych celów, bo nie poznamy wówczas smaku spełnienia i nigdy nie zaznamy szczęścia.

 

Przestrzeganie Prawa.

Realizacja celów to konsekwentne dążenie do jak najwierniejszego odwzorowania naszych wyznaczonych ideałów w świecie form. To kwintesencja naszego bycia tu i teraz. Za pomocą kreowania rzeczywistości wyrażamy to, kim pragniemy być w świecie fizycznym oraz odkrywamy, jacy naprawdę jesteśmy i kim możemy stać się w przyszłości. Jedynym wyznacznikiem na drodze do realizacji celów powinno być przestrzeganie Prawa Wolnego Wyboru, dzięki czemu w kreowaniu własnej rzeczywistości unikniemy pasożytniczego wykorzystywania innych ludzi, a nasze działania nie będą przypominały "wyścigu szczurów", czy rodzącego się z potrzeby walki, niezdrowego konkurowania z innymi ludźmi.

 

Zasady prowadzące do sukcesu.

Aby realizacja obranego przez nas celu, zakończyła się w pełni sukcesem, powinna opierać się na pięciu zasadach: analizie, decyzji, współpracy, koncentracji i determinacji. Przed przystąpieniem do realizacji czegokolwiek, zawsze powinniśmy przeanalizować wszystkie najdrobniejsze szczegóły i wynikające z nich korzystne oraz niepożądane efekty naszego działania. Najlepiej sprawdzić to na skalach astralnych lub zasięgnąć porady (konsultacji) u kogoś biegłego w tym temacie. Następnym krokiem powinno być podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji obranego celu, w przeciwnym bowiem razie, z obawy przed nowym wyzwaniem, możemy zwlekać z działaniem i po prostu „stać w miejscu”. Istotne znaczenie w realizacji każdego projektu ma też współpraca z innymi ludźmi. Jak mówi znane powiedzenie: "Co dwie głowy to nie jedna", wykorzystanie wiedzy, doświadczenia oraz potencjału innych ludzi, wnosi nowe wartości do całokształtu naszego przedsięwzięcia i może je znacząco wzbogacić. Następną bardzo istotną sprawą jest koncentracja uwagi na celu działania. Wymusza ona kreatywne (praktyczne) myślenie i pozwala wykorzystać tzw. jaźni. Polega to na tym, że w stanach duchowych (np. w modlitwie) odbieramy cenne informacje (przekazy) od istot duchowych, np. naszego Opiekuna. Ważne jest też, abyśmy nie realizowali zbyt dużo projektów na raz, ponieważ nasza uwaga ulega wtedy rozproszeniu, a brak skupienia i wystarczającej mocy, opóźnia lub uniemożliwia realizację celu. Najistotniejszą jednak cechą, przyspieszającą osiągnięcie zamierzeń, jest wola naszego niezłomnego działania, nazywana determinacją. Cecha ta jest utożsamiana z pasją tworzenia i pozwala pokonać wszelkie trudności na drodze do realizacji postanowienia. Tylko ludzie zdeterminowani potrafią w każdych niemal warunkach zmierzać do obranego celu i bez względu na wszystko, zmieniać obraz otaczającego ich świata.

 

Niezbędna pewność.

Gdy kreując naszą rzeczywistość, działamy energetycznie lub duchowo, powinniśmy mówić "jest zrobione", a nie "będzie na pewno zrobione”. "Będzie" zakłada potrzebny czas i możliwość wystąpienia ograniczeń. Dopuszcza zmianę układu sił, co w konsekwencji wymusza walkę o "będzie" w postaci wymogu powtarzania działań, oraz rodzi szkodliwe „napięcie” w trakcie kolejnych starań. Pracujmy więc nad odczuwaniem "jest" we wszystkich naszych świadomych poczynaniach, bowiem tylko wtedy nasza wola wprowadzi stan totalnego zapisu...

 

Więcej niż satysfakcja.

Na zakończenia dodam, że kreacja rzeczywistości jest dla nas bardzo ważnym aspektem samorozwoju. Poza osobistą satysfakcją gwarantującą nam poczucie radości i szczęścia, tworzy naszą duchową osobowość, przyczyniając się do wzrastania duszy, ducha oraz ewolucji życia na Ziemi.

 

Więcej wiedzy i ciekawych informacji na  http://terapeuta.wlocl.pl/

Gorąco polecamy :-)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone dla "quzdrowieniu.pl Energoterapia Włocławek".Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl