MENU

Uzdrawianie

To działanie obejmujące swoim zakresem całą Istotę Ludzką. Człowiek bowiem jest wielowymiarowy, to co widzimy i odczuwamy pięcioma zmysłami, jest zaledwie 6% tego, co nas tak naprawdę stanowi. Pozostałe 94% przynależy do świata energetycznego i duchowego, a wszelkie zmiany tam zachodzące mają decydujący wpływ na człowieka materialnego, którego widzimy w lustrze. 70 % chorób ma podłoże energetyczne, a nie fizyczne, dlatego coraz częściej medycyna rozkłada ręce, ponieważ leczone są skutki, a nie ich przyczyny. Przy działaniu uzdrawiającym docieramy przede wszystkim do przyczyn i staramy się je wyeliminować, dodatkowo właściwie ustawiamy wszystkie dostępne powłoki człowieka, by miał on szansę od nowa zawalczyć o zdrowie i całe swoje życie. Uzdrawianie, to uruchamianie aktywnego światła za pomocą intencji - wolą ludzkiego serca. Jest to pozwolenie do działania przez Wyższe Siły Duchowe na rzecz drugiego człowieka. Jest to budzenie ukrytych mocy i talentów, które znajdują się w każdym z nas, ponieważ jedynym naszym obowiązkiem w życiu, jest bycie szczęśliwym. Uzdrawianie obejmuje swoim zakresem następujące ciała.

    Jest to jedyna powłoka człowieka, która jest widzialna w świecie materialnym, dlatego tak bardzo się z nią utożsamiamy, przez co zatracamy się i nie odczuwamy pozostałych ciał, tracąc z nimi kontakt.

Jest rozleglejsze niż ciało fizyczne, wykracza znacznie poza jego biopole. W ciele tym obowiązują ścisłe zasady funkcjonowania i choć nie jest widoczne gołym okiem ma decydyjący wpływ na funkcjonowanie człowieka jako całej istoty.

 

Jest jakby przedłużniem ciała energetycznego. Jest bardziej przestrzenne i sięga dużo dalej niż ciało energetyczne.

To nic innego, jak zbudowana przez duszę i ciało egzystencjalne budowla. Teraz tylko należy wytrwać w swojej decyzji dotyczącej przyszłości i cierpliwie czekać na zmaterializownie się marzeń. 

Tu rozpoczyna się przestrzeń łącząca człowieka z przestrznią jego własnego Ducha, oraz Ducha Całości. tu kończą się wartości i prawa enrgetyczne i zaczynają prawa duchowe.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla "quzdrowieniu.pl Energoterapia Włocławek".Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl