MENU

Uzdrawianie

To działanie obejmujące swoim zakresem całą istotę ludzką. Człowiek bowiem jest wielowymiarowy, to co widzimy i odczuwamy pięcioma zmysłami, to jest zaledwie 6 % tego, co tak naprawdę nas stanowi. Pozostałe 94 % przynależy do świata energetycznego i duchowego, a wszelkie zmiany tam zachodzące mają decydujący wpływ na człowieka materialnego, którego widzimy w lustrze. 70 % chorób ma podłoże energetyczne, a nie fizyczne, dlatego coraz częściej medycyna rozkłada ręce, ponieważ leczone są skutki, a nie ich przyczyny. Przy działaniu uzdrawiającym docieramy przede wszystkim do przyczyn i staramy się je wyeliminować, dodatkowo rozświetlamy wszystkie dostępne powłoki człowieka, by miał szansę od nowa zawalczyć o zdrowie i całe swoje życie. Uzdrawianie, to uruchamianie aktywnego światła za pomocą intencji, czyli wolą ludzkiego serca, jest to pozwolenie do działania przez Wyższe Siły duchowe na rzecz drugiego człowieka. Jest to budzenie ukrytych mocy i talentów, które znajdują się w każdym z nas, to droga do świadomości, w której już wiemy, że jedynym naszym obowiązkiem w życiu, jest bycie szczęśliwym. Uzdrawianie obejmuje swoim zakresem następujące ciała.

    Jest to jedyna powłoka człowieka, która jest widzialna w świecie materialnym, dlatego tak bardzo się z nią utożsamiamy, przez co zatracamy się i nie odczuwamy pozostałych ciał, tracąc z nimi kontakt.

Jest rozleglejsze niż ciało fizyczne, wykracza znacznie poza jego biopole. W ciele tym obowiązują ścisłe zasady funkcjonowania i choć nie jest widoczne gołym okiem ma decydyjący wpływ na funkcjonowanie człowieka jako całej istoty.

 

Jest jakby przedłużniem ciała energetycznego. Jest bardziej przestrzenne i sięga dużo dalej niż ciało energetyczne.

To nic innego, jak zbudowana przez duszę i ciało egzystencjalne budowla. Teraz tylko należy wytrwać w swojej decyzji dotyczącej przyszłości i cierpliwie czekać na zmaterializownie się marzeń. 

Tu rozpoczyna się przestrzeń łącząca człowieka z przestrznią jego własnego Ducha, oraz Ducha Całości. tu kończą się wartości i prawa enrgetyczne i zaczynają prawa duchowe.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla "quzdrowieniu.pl Energoterapia Włocławek".Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl