MENU

Podstawowe pojęcia

 

CZŁOWIEK (KARMICZNY)- duch ludzki, który schodzi w rejony nisko wibracyjne (na planety), wydzielając z siebie duszę i ciało fizyczne, by doświadczać energii emocji i uczyć się ją przekształacać w Prawie Wolnego Wyboru (PWW). Człowiek karmiczny porafi co najwyżej zapanować pod kątem serca nad energią emocji, w szczególnych przypadkach mieć już czysty umysł, oraz szczątkową świadomość emocjonalną i duchową.

 

ROZWÓJ DUCHOWY -jest budzeniem się człowieka na poziomie ciała, duszy i ducha, czyli sięgnięciem po naturalne moce energetyczne i duchowe, które są w człowieku uśpione. Jest cudownym, magicznym, pełnym radości procesem aktywowania w człowieku potęgi wiedzy i mocy energetycznych, oraz ugruntowywania stałej łączności ze światem duchowym. Jest przemianą umożliwiającą odczucie Boga na poziomie komórkowym, które raz na zawsze kładzie kres człowieczemu wygodnictwu i ludzkiej głupocie. To odzyskanie własnego człowieczeństwa, czyli czystości w myśli, słowie i czynie.

 

MODLITWA - to nawiązanie świadomego kontaktu ze światem duchowym, w którym poprzez obrazy odbywa się rozmowa z Siłami Wyższymi, dzięki której człowiek może dokonać zmiany samego siebie i swojego życia.

 

OPIEKUN -  zwany potocznie Aniołem Stróżem, jest to istota stale przebywająca przy człowieku, służąca swoją pomocą i opieką, o ile człowiek wyrazi taką wolę. Jest to najniższe zejście sił duchowych w przestrzenie fizyczne.

 

JASNA PŁASZCZYZNA - energetyczny zapis przestrzeni ze 179 poziomu stwórczego, który blokuje wszystko, co ma niższy poziom energetyczny. Dlatego skutecznie blokuje nawiedzenia, przejścia i strefy mroku - zarówno duchowe, jak i demoniczne.

 

LINIE WYMIAROWE - energetyczne kanały istniejące między żywymi istotami, które zostały połączone ze sobą, przez żywy zapis energetyczny. Najczęściej taki zapis jest tworzony w chwili wymiany energii emocji. Poprzez takie "niewidzialne" linie jedna osoba przekazuje swój stan emocjonalny drugiej osobie. Wrogie człowiekowi siły wykorzystują je do manipulowania ludzką energetyką, oraz pośednio do uruchamiania programów, które sterują później ludzkim myśleniem. Siłom ciemności wystarczy zniewolić energetycznie jednego człowieka, aby potem jego liniami wymiarowymi atakować tych, do których nie mają bezpośredniego dostępu.

 

Oriin

ORIN - artefakt dający człowiekowi władzę nad własnym zachowaniem. Działa totalnie, sam z siebie blokując ludzką matrycę i nigdy się nie wyczerpuje. Wygasza negatywne emocje, nerwowość, lęki, fobie, niepewność i zagubiednie, czyli negatywne czynniki, jakie plączą nam rozum.

Więcej o artefaktach i znakach na www.popko.pl w dziale pliki do pobrania: Znaki Ojca.

 

ORIIN - przedostatnie miasto energetyczno-duchowe, do jakiego może wejść fizyczny człowiek siłami własnego ducha. Większe od Szambali. Tu przebywa Jan, najniższe duchowe zejście Pana Bożych Zastępów (fizycznym zejściem Jana na naszą planetę był Jezus). Z tego miasta płynie cała wiedza, którą posiadł i którą wciąż zgłębia Zbigniew Jan Popko i z którą mogą się osobiście zapoznawać warsztatowcy.

 

DEMON - przedstawiciel armii ciemności, człowiek, który przeszedł na stronę Prawa Totalnego Podporządkowania (PTP). Po śmierci, nim odejdzie do świata makiet, ma zachowaną cząstkę wolnej woli i wykonuje zadania na rzecz sił ciemności. Ma potężną energię i może się objawiać fizycznie. Ponieważ żył kiedyś życiem człowieka, zna wszystkie ludzkie słabości oraz potrafi czytać w ludziach, jak w otwartej księdze. Najczęściej niszczy żyjących ludzi, stosując opętanie, nawiedzenie, lub podłączenie.

 

DIABEL - bóg innej rzeczywistości, która przenika naszą.

 

WĘZEŁ KARMICZNY -  to kod stosowany przez siły ciemności, blokujący serce człowieka, przez co nigdy nie jest on w stanie połączyć się na stałe ze światem duchowym. To wykasowanie w nim naturalnych zdolności, takich jak: jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie i człowiek nie widzi, nie słyszy i nie odbiera przekazów od Góry. Wprowadzany jest on zazwyczaj zaraz przy narodzinach człowieka, by raz na zawsze odciąć mu drogę do Boga i jego własnego szczęścia.

 

PROGRAMY - oprogramowanie to więzienie, którego mury zdają się być niewidoczne, a które sprowadzają nasz umysł do roli mechanizmu. Programy warunkują całe nasze życie. To one, a nie my są prawdziwymi sprawcami zdecydowanej większości naszym czynów. Są tak skonstruowane, by myśleć i czuć za nas, by reagować zgodnie z przesłaniem programu nadrzędnego. Tworzą małe i wielkie struktury, które wyznaczają nasze role tak w gronie rodzinnym, jak i społecznym. Z grubsza można podzielić programy (usypiacze) na polityczne, gospodarcze, kulturowe i religijne. Wymuszają one określone wzory zachowań w pozbawionych woli umysłach.

 

KLĄTWA - silne oddziaływanie człowieka, poprzez wysyłanie nienawiści, zazdrości, czy innych negatywnych emocji w stronę drugiego człowieka, czy sytuacji. To bomba energetyczna niszcząca ciało i przestrzeń życiową. 

 

NAWIEDZENIE - zainfekowanie przestrzeni ludzkiej bytami, istnieniami lub istotami, które korzystają z energetyki człowieka i przez swój wrogi stosunek doprowadzają go do ruiny energetycznej i egzystencjalnej. 

 

OPĘTANIE -  bezpośrednie negatywne oddziaływanie na człowieka i jego energetykę przez siły ciemności jak i zbłąkane dusze, mające na celu modyfikację myśli i emocji ludzkich i utrzymanie w nim niskowibracyjnych stanów. Długotrwałe, lub silne opętanie prowadzi do depresji, a nawet samobójstwa. 

 

ROJE - istoty energetyczne żyjące w pewnych zbiorowościach tzw. gniazdach, atakujące najczęściej organy ludzkie o podobnej wibracji, tworzące w szybkim czasie silne stany chorobowe, jak i zmiany nowotworowe. Medycyna w takim przypadku jest bezsilna, dopiero wykasowanie roju pozwala na powrót do zdrowia.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone dla "quzdrowieniu.pl Energoterapia Włocławek".Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl